Funkcjonowanie i rola
Stowarzyszenia “3majmy się razem”

Działalność Stowarzyszenia “3majmy się razem” opiera się głównie na wolontariackiej pracy członków stowarzyszenia – często osób, które od wielu lat chorują na zapalne choroby tkanki łącznej. To właśnie oni wiedzą najlepiej, jakie są problemy młodych chorych i ich rodzin, jakie są potrzeby, oczekiwania, czego brakuje i co jeszcze można zrobić.

Naszą pracę, działania Stowarzyszenia i cele, które sobie stawiamy wspiera wiele wspaniałych osób ? nasi wolontariusze i sympatycy. Ich zaangażowanie przynosi wspaniałe efekty.

Cele Stowarzyszenia:

  • integracja społeczna chorych na zapalne choroby tkanki łącznej: zbudowanie pomiędzy członkami Stowarzyszenia sieci wymiany doświadczeń i wsparcia, wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z zapalnymi chorobami tkanki łącznej,
  • podnoszenie poziomu wiedzy o zapalnych chorobach tkanki łącznej wśród samych chorych, ich rodziców, rodzeństwa i w szerszym środowisku chorego oraz w środowisku społecznym,
  • działalność profilaktyczna i usprawniająca, wspólne pokonywanie barier w dostępie do nowych informacji odnośnie możliwości terapeutycznych w chorobach układowych tkanki łącznej, poprawa dostępu do: zabiegów, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych, niezbędnego sprzętu ortopedycznego,
  • ułatwienie przechodzenia po uzyskaniu pełnoletności od lecznictwa pediatrycznego do lecznictwa specjalistycznego dla dorosłych,
  • pomoc w uzyskaniu informacji o regulacjach prawnych dotyczących osób chorych i niepełnosprawnych.

Główne obszary działań Stowarzyszenia:

  • pokonywanie ograniczeń formalnych i zwyczajowych stojących na drodze chorego do właściwego leczenia, rehabilitacji, edukacji, podejmowania i wykonywania pracy zawodowej, a także angażowania się w życie społeczno-kulturowe,
  • wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin,
  • organizacja zlotów i warsztatów, gdzie możliwa jest wzajemna wymiana doświadczeń, poznanie ciekawych osób i zdobycie wiedzy na temat choroby ? naszej lub naszego dziecka ? dzięki specjalistom, którzy prowadzą wykłady i szkolenia,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i informacyjno-wydawniczej o zapalnych chorobach tkanki łącznej,
  • współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie realizacji celów statutowych, a także inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Dołącz do Stowarzyszenia! To proste.

Aby dowiedzieć się jak to zrobić: > kliknij tutaj

Jeśli chcesz nam pomóc

Jeśli chcesz nas wspierać, pomóc nam, masz jakieś pomysły i propozycje lub zastanawiasz się co możesz zrobić:
przeczytaj jak możesz pomóc >