Warto wiedzieć

Im silniejszy ból, czy choroba tym większych zmian wymagają. Zmiany te mogą obejmować pozbycie się złych nawyków i nabycie nowych, lepszych. (Peter McWilliams)

Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia “3majmy się razem” jest podnoszenie poziomu wiedzy o zapalnych chorobach tkanki łącznej wśród samych chorych, ich rodziców, rodzeństwa i w szerszym środowisku chorego oraz w środowisku społecznym.

Co roku organizujemy zloty chorych oraz warsztaty, gdzie możliwa jest wzajemna wymiana doświadczeń, poznanie ciekawych osób i zdobycie wiedzy na temat choroby ? naszej lub naszego dziecka ? dzięki specjalistom, którzy prowadzą wykłady i szkolenia.

Więcej informacji o zbliżających się warsztatach i spotkaniach chorych reumatycznie w zakładce – AKTUALNOŚCI.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, porady lub rozmowy… Skontaktuj się z nami! > kliknij tutaj