Czym są?

Choroby reumatyczne to nie tylko reumatyzm, który zazwyczaj kojarzy się ze starością i zmianami zwyrodnieniowymi stawów. Do tej grupy chorób zalicza się wiele, bardzo różnorodnych schorzeń.

Cechą charakterystyczną chorób reumatycznych są przewlekłe zmiany zapalne w obrębie tkanki łącznej – jest ona najbardziej zróżnicowaną spośród wszystkich tkanek człowieka, a jej zasadnicza funkcja polega na zapewnieniu łączności miedzy pozostałymi tkankami organizmu.

Choroby reumatyczne spowodowane są najczęściej reakcją autoimmunologiczną, która polega na aktywności układu immunologicznego (inaczej – układu odpornościowego) skierowanej przeciwko własnym, prawidłowym komórkom organizmu.

Tym samym, o ile sprawnie działający system immunologiczny rozpoznaje i niszczy np. bakterie, czy wirusy lub jakiekolwiek inne szkodzące organizmowi czynniki, o tyle wadliwie działający system immunologiczny zaczyna atakować i niszczyć własne tkanki, doprowadzając do uszkodzeń w całym organizmie.polacy

Choroby reumatyczne dotykają ludzi wszystkich ras i grup wiekowych. Jak podaje The European League Against Rheumatism w Europie ponad 120 milionów ludzi cierpi na choroby reumatyczne i schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego W Polsce liczbę chorych na choroby reumatyczne szacuje się na około 10 milionów.

Leczenie chorób reumatycznych powinno mieć charakter interdyscyplinarny, kierowany przez reumatologa. Leczenie jest wielokierunkowe i powinno obejmować: farmakoterapię, kinezyterapię, fizjoterapię, terapię zajęciową, oraz psycho-edukację pacjenta.

Najczęściej występujące jednostki chorobowe to: