Kilka informacji o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie ?3majmy się razem? powstało kilka lat temu z inicjatywy osób młodych chorych reumatycznie.
Dzięki Stowarzyszeniu integrujemy się, wspólnie pokonujemy problemy, wymieniamy się doświadczeniami.
Naszym celem jest także podnoszenie poziomu wiedzy na temat chorób tkanki łącznej, bowiem wiedza ta, to najlepsza recepta na aktywne, dające zadowolenie życie.

Stowarzyszenie “3majmy się razem” współpracuje z Instytutem Reumatologii w Warszawie, gdzie organizuje spotkania z rodzicami dzieci chorych. Ponadto członkowie stowarzyszenia założyli portal internetowy www.3majmysierazem.pl, prowadzą dyżury na gg i forum internetowym, angażują się w akcje społeczne służące przełamywaniu stereotypów dotyczących chorób reumatycznych oraz edukacji społeczeństwa, są gośćmi w programach edukacyjnych w mediach, uczestniczą w krajowych i zagranicznych konferencjach dotyczących chorób reumatycznych.

Dane:

Pełna nazwa:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej ?3majmy się razem?
Logo do pobrania (w formacie .png)

Dopuszczalne nazwy:
Stowarzyszenie ?3majmy się razem?
Stowarzyszenie Młodych ?3majmy się razem?
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych “3majmy się razem”
OSM z ZChTŁ ?3majmy się razem?
Polish Association of Young with Rheumatic Diseases (PAYRD)

Nr KRS: 0000306262
Nr NIP: 5222893219
Nr REGON: 141475165
nr konta: 48 1940 1076 3052 7306 0000 0000

KONTAKT

E-mail: kontakt@3majmysierazem.pl
Telefon: 0 502 387 971
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Monika Zientek: m.zientek@3majmysierazem.pl