krok_na_przod

Aktywizacja Zawodowa Młodych Chorych Reumatycznie

Choroby reumatyczne kojarzone z osobami w podeszłym wieku – wbrew stereotypom – dotykają ludzi młodych, którzy chcą realizować swoje plany osobisto-zawodowe. Czy ktoś im w tym pomaga? Nie. W Polsce bezpłatne wsparcie psychologiczne dla młodych chorych reumatycznie jest praktycznie niedostępne. Co więcej brak poradnictwa zawodowego dla młodzieży i młodych dorosłych skutkuje często ich wykluczeniem i znacząco zwiększa koszty społeczne chorób reumatycznych, które ponosi całe społeczeństwo. Stowarzyszenie młodych chorych reumatycznie „3majmy się razem” chce to zmieniać i dlatego realizuje Projekt Krok Naprzód – Aktywizacja Zawodowa Młodych Chorych Reumatycznie.

Diagnoza choroby reumatycznej oraz życie z nią stanowią obciążenie emocjonalne nie tylko dla osoby chorej, ale także dla jej całego otoczenia – rodziców, współmałżonka, dzieci. Przewlekła choroba reumatologiczna jest źródłem wielu czynników stresowych, do których zaliczyć należy między innymi to, że chory nie otrzymuje wsparcia psychologicznego w ramach leczenia, co powoduje, że często zostaje sam ze swoimi myślami depresyjnymi, lękami, poczuciem niskiej wartości. Choroba wiąże się też często z koniecznością ograniczenia aktywności zawodowej, a tym samym chory i jego rodzina narażeni są na trudności finansowe (ograniczenie dochodów i wysokie koszty opieki medycznej).

Projekt Krok Naprzód stawia sobie za cel wsparcie psychologiczne oraz aktywizację zawodową młodych chorych reumatycznie.

Cele projektu Krok Naprzód Bis:

1. Psychologiczne wsparcie chorych i stworzenie im warunków do pełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym poprzez aktywizację zawodową.

1.1 Zapoznanie uczestników z pracą nad myślami, emocjami oraz zachowaniem, co stanowi podstawę rozwoju zawodowego i aktywizacji na rynku pracy.

1.2. Stworzenie przestrzeni do refleksji nad swoim życiem osobistym i pracą zawodową w celu analizy swoich zasobów.

Projekt finansowany jest ze środków własnych Stowarzyszenia oraz z grantu uzyskanego
w konkursie Zwyczajnie Aktywni, który powstał w trosce o poprawę codziennego życia pacjentów chorych na Autoimmunologiczne Choroby Zapalne. Głównym celem konkursu Zwyczajnie Aktywni jest wsparcie organizacji, które działają na rzecz osób chorych w celu zwiększenia ich szans na utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej i jej ewentualny rozwój.

Koordynator Projektu:

Marta Kotarba