Kampania społeczna

Reumatyzm ma młodą twarz - kampania społeczna

Reumatyzm ma młodą twarz – kampania społeczna

Wbrew powszechnej opinii choroby reumatyczne dotykają nie tylko ludzi w podeszłym wieku, ale także osoby młode, a nawet bardzo małe dzieci. Każdej z ich grozi niepełnosprawność, wykluczenie społeczne, wiele cierpi na przewlekły ból.

12. października 2014 r. w Światowy Dzień Reumatyzmu ruszyła nasza kampania, która ma przełamać stereotypy i zwrócić uwagę na problemy, z jakimi borykają się na co dzień młodzi chorzy reumatycznie.

Organizatorem ogólnopolskiej kampanii Reumatyzm Ma Młodą Twarz ? zwiększającej świadomość nt. chorób reumatycznych i konsekwencji z nimi związanych ? jest nasze Stowarzyszenie osób młodych chorych reumatycznie ?3majmy się razem?, zaś patronat nad kampanią objął  prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii. Kampanię wspiera także Wojewódzki Konsultant w dziedzinie reumatologii ? prof. nadzw. dr hab. Marzena Olesińska oraz reuamtolog dr Maria Rell-Bakalarska, a także psycholog dr Lidia Zabłocka-Żytka.

Reumatyzm ma młodą twarz - kampania społeczna

Reumatyzm ma młodą twarz

Pod hasłem “reumatyzm” kryje się blisko 200 schorzeń. Dotykają one ludzi bez względu na płeć, wiek, czy rasę. Na choroby reumatyczne cierpi co 4 Polak ? ogólną liczbę chorych szacuje się na około 10 milionów. Takie choroby jak Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS), Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie Stawów (MIZS) czy Toczeń atakują podstępnie głównie osoby młode. Szczyt zachorowań przypada pomiędzy 20. a 45. rokiem życia. Są to schorzenia nieuleczalne, z którymi trzeba walczyć, dbając o wysoką jakość życia młodych chorych.

Młodą twarz reumatyzmu dostrzega się w całej Europie. Europejska Liga Przeciwreumatyczna (The European League Against Rheumatism) w dniach 9-11.10.2014 zorganizowała w Tallinnie po raz pierwszy Szczyt Młodych z Chorobami Reumatycznymi pod hasłem: Młodzi chorzy reumatycznie wyzwaniem dla Europy. My tam byliśmy i głośno mówiliśmy, że REUMATYZM MA MŁODĄ TWARZ!

Młodzi muszą chorobę oswoić i nauczyć się z nią żyć tak, aby móc realizować swoje plany zawodowe i osobiste. Niestety w Polsce bezpłatne wsparcie psychologiczne dla młodych chorych reumatycznie jest praktycznie niedostępne. Co więcej brak poradnictwa zawodowego dla młodzieży i młodych dorosłych skutkuje często ich wykluczeniem i znacząco zwiększa koszty społeczne chorób reumatycznych, które ponosi całe społeczeństwo.

W związku z tym, że kobiety zapadają na choroby reumatyczne 3 razy częściej niż mężczyźni, w kampanii wzięły udział młode kobiety, które cierpią na te nieuleczalne i nadal nie do końca poznane schorzenia. Dzielą się one swoimi przeżyciami i emocjami, które towarzyszą diagnozie i samej chorobie. W ramach kampanii rusza specjalna strona www.reumatyzmmamlodatwarz.pl ? praktyczne kompendium wiedzy nt. chorób reumatycznych oraz profil na Facebook.com/Reumatyzm Ma Młodą Twarz.

To wyjątkowa i ważna kampania, która pokazuje m.in. jak niezwykle istotne jest leczenie chorób reumatycznych. Leczenie, które powinno mieć charakter interdyscyplinarny, kierowany przez reumatologa. Skuteczna terapia musi być wielokierunkowa i obejmować nie tylko farmakoterapię, kinezyterapię, czy fizjoterapię, ale również psychoterapię, terapię zajęciową i edukację pacjenta ? komentuje prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz.