Stowarzyszenie “3majmy się razem” objęło patronatem program Rozruszani, który skierowany jest do pacjentów z ZZSK i ŁZS

Poniżej przedstawiamy relację ze spotkania edukacyjnego dla pacjentów.

Webinar “Praktyczne aspekty ważne dla chorych z ZZSK i ŁZS” ( MLR177358)