Stan opieki reumatologicznej w Polsce 2017

Głównym celem Raportu jest zaprezentowanie stanu opieki reumatologicznej w Polsce z perspektywy Pacjentów. Ustalenia prezentowane w Raporcie zostały przygotowane na podstawie danych zgromadzonych na przełomie 2016|2017 roku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”

Jest to drugi opracowany przez Stowarzyszenie Raport. W 2013 roku po raz pierwszy dokonaliśmy analizy stanu opieki reumatologicznej w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Chorych na ZZSK i Osób ich Wspierających. Raport z poprzedniego badania ukazał się w 2014 roku.

Celem badania było zebranie i opracowanie danych na temat:

1. sytuacji i dostępu do leczenia osób chorych na zapalne choroby tkanki łącznej w Polsce;

2.  jakości życia chorych i wybranych psychologicznych aspektów związanych z chorobą oraz potrzeb
w zakresie dostępu do pomocy psychologicznej.

Analizy w prezentowanym materiale koncentrują się na punkcie widzenia Pacjentów w kontekście ich codziennych zmagań z chorobą i systemem ochrony zdrowia – tym samym zwracamy w Raporcie uwagę na te aspekty związane z leczeniem reumatologicznym w Polsce, które często są pomijane lub nawet nieujawniane w oficjalnych statystykach.