Stan opieki reumatologicznej w Polsce

Stowarzyszenie prowadząc działalność informacyjną i informacyjno-wydawniczą o zapalnych chorobach tkanki łącznej opublikowało raport pt. Ja Pacjent! Perspektywa Organizacji Pacjenckich na Stan Opieki Reumatologicznej w Polsce.

Głównym celem Raportu jest zaprezentowanie stanu opieki reumatologicznej w Polsce z perspektywy Pacjentów. Ustalenia prezentowane w Raporcie zostały przygotowane na podstawie danych zgromadzonych w 2013 roku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej ?3majmy się razem? oraz Stowarzyszenie Chorych na ZZSK i Osób ich Wspierających.

Podstawą do formułowania wniosków w Raporcie było badanie ankietowe, w którym udział wzięło 275 osób z chorobami reumatycznymi w Polsce. Pacjenci mieli możliwość oceny:

  • organizacji opieki reumatologicznej w Polsce,
  • efektywności wydawania publicznych środków finansowych na reumatologię w Polsce,
  • skuteczności leczenia reumatologicznego.

W wyniku zgromadzonych danych można stwierdzić, że Pacjenci – w każdym z tych obszarów – zidentyfikowali istotne grupy problemów które ich zdaniem stanowią bariery w uzyskaniu skutecznej opieki reumatologicznej w Polsce. czytaj dalej>

Plik pdf do pobrania:

Kliknij aby pobrać RAPORT JA PACJENT Perspektywa Organizacji Pacjenckich na Stan Opieki Reumatologicznej w PolsceRAPORT_JA_PACJENT_Perspektywa_Organizacji_Pacjenckich_na_Stan_Opieki_Reumatologicznej_w_Polsce