Raport Aktywność społeczno-zawodowa osób z chorobami reumatologicznymi

Celem naszej publikacji jest analiza społeczno-zawodowych uwarunkowań funkcjonowania osób z chorobami reumatycznymi w Polsce. Jest ona oparta o badanie ankietowe, przeprowadzone na próbie 338 respondentów – osób dotkniętych chorobami reumatycznymi. Założeniem badawczym było poznanie doświadczeń, opinii i rekomendacji od osób, które są poprzez swoje codzienne zmagania z chorobą najbardziej kompetentni Dowiedz się więcej…